Wat is een omgevingsvergunning?

omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van de bouw van een bepaald bouwwerk of bedrijfsactiviteiten die mogelijk hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken, is een omgevingsvergunning vereist. Het is een verplichting te voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012, waarin staat dat de gemeente jouw bouwplannen wil toetsen. Voor deze toetsing dient een uitgebreide beschrijving van het bouwwerk, inclusief de uitvoeringsvoorwaarden, prijs, opleveringsdatum en materiaalkeuze overlegd te worden. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is daarom in veel gevallen een stuk tijdrovender dan men zou denken, een bouwbegeleidingsbureau kan jou dat werk uit handen nemen en door het stellen van de juiste vragen snel en gemakkelijk een Plan van Eisen (PvE) samenstellen. Hierin worden jouw plannen samengevat en wordt duidelijk inzicht gegeven in wat jij precies voor ogen hebt, gepresenteerd op een manier waarop de gemeente het graag zou willen zien. Een omgevingsvergunning is overigens niet in elk geval verplicht, in een aantal gevallen is het namelijk mogelijk om vergunningvrij te (ver)bouwen. Om dit zeker te stellen is het verstandig de checklist van de Rijksoverheid te raadplegen. Echter is het de bedoeling bij de meeste uitgebreide bouwplannen een dergelijke vergunning aan te vragen.

 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning

De aanvraag van een omgevingsvergunning loopt via de betreffende gemeente. Gemeentes hanteren echter strenge eisen voor dergelijke aanvragen, het is dus van belang jouw aanvraag zo goed en duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Of deze wordt goedgekeurd is dan ook erg afhankelijk van de duidelijkheid en kwaliteit van jouw plannen. Een bouwbegeleidingsbureau is gespecialiseerd in dit soort aanvragen en weet precies aan welke aspecten de gemeente veel waarde hecht. Door een dergelijk bureau in te schakelen voorkom je tekortkomingen in jouw aanvraag die kunnen leiden tot (lang) uitstel van de bouwplannen. Aspecten die zwaar meewegen tijdens de beoordeling van een aanvraag betreffen de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan en de constructieve veiligheidseisen uit het Bouwbesluit. De exacte prijs voor de aanvraag van een omgevingsvergunning varieert per gemeente, locatie waar de (ver)bouw plaatsvindt en grootte van de verbouwing. Raadpleeg voor meer specifieke informatie de website van de betreffende gemeente.

 

Expertise van het bouwbegeleidingsbureau

Doordat een bouwbegeleidingsbureau al jaren lang ervaring heeft met het begeleiden van verschillende bouwprojecten, is deze in staat de juiste aanbevelingen te geven voor een zo soepel en efficiënt mogelijk verloop van een verscheidenheid aan bouwprojecten en de daarbij horende aspecten. De opgedane kennis en ervaring worden meegenomen in toekomstige projecten, waardoor in elke situatie een juiste beslissing kan worden gemaakt en effectief actie kan worden ondernomen. Een bouwbegeleidingsbureau ondersteunt het gehele project van begin tot eind: van de aannemersselectie tot de bouwaanvragen en van het bouwbestek tot aan de nazorg. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk deze in te schakelen voor slechts één van de vele aspecten die komen kijken bij een bouwproject. De kwaliteit van de service staat hierbij hoog in het vaandel, zo ben je dus verzekerd van de perfecte ondersteuning tijdens het uitvoeren van (een aspect van) de bouw of verbouwing van jouw project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *