Oefentherapie

Oefentherapie

Oefentherapie is een vorm van therapie die zich focust op de lichaamshouding en op het verbeteren van het bewegingspatroon. Bij oefentherapie wordt er gefocust op het achterhalen van de klacht. Dit betekent dat de oorzaak van het probleem aangepast kan worden. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat niet alleen de klacht weggaat, maar ook dat de klacht niet zo snel terug zal komen. Als de oorzaak namelijk weg is, kan de klacht moeilijk opnieuw komen. Voor een goede oefentherapeut kun je langsgaan bij oefentherapie Alkmaar. Hier werken verschillende oefentherapeuten. Er is dus altijd wel iemand die raad weet met jouw klachten. Daarnaast is oefentherapie Alkmaar aangesloten bij het kwaliteitsregister van oefentherapie. Dit betekent dat de oefentherapeuten een diploma hebben en voldoende kwaliteiten bezitten om oefentherapie goed uit te kunnen voeren.

Voor wie is oefentherapie?

Oefentherapie kan goed zijn voor mensen van alle leeftijden. De belangrijkste reden om een oefentherapeut te bezoeken, is wanneer je pijn ervaart bij het bewegen. Het doel waar vervolgens naartoe gewerkt wordt, is pijnvrij bewegen. Er kunnen mensen met allerlei soorten klachten aankloppen bij de oefentherapeut. Echter, alle klachten zijn ontstaan als gevolg van een probleem met je houding. Je kan bijvoorbeeld ongemerkt je rug of nek belasten. Of als je verkeerd loopt, kan er pijn veroorzaakt worden in je knieƫn of heupen. Al deze klachten zijn gelukkig goed te behandelen. Door paramedische behandelmethoden kunnen bewegingsklachten voorkomen en genezen worden. Ook wordt de oorzaak aangepakt, waardoor het niet makkelijk zal gebeuren dat je klacht snel terugkomt. Daarnaast speelt bewustwording een grote rol. Als je je namelijk bewust bent van waar je klachten vandaan komen, zal je sneller letten op deze problemen. Hierdoor worden de klachten ook al automatisch minder.

Revalidatie

Bij oefentherapie Alkmaar kun je ook langskomen wanneer je moet revalideren. Revalidatie is een proces dat namelijk goed ondersteund kan worden door middel van oefentherapie. Soms moet je revalideren na een ongeval of blessure, maar ook na een ziekte kan het nodig zijn om te revalideren. Als je gaat revalideren met een oefentherapeut, wordt als doel gesteld dat je zo snel mogelijk weer normaal kunt functioneren. Hierbij wordt de grens gelegd bij zelfredzaamheid. Hierbij is het dus de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer jezelf kunt redden, zonder dat je daarbij hulp van anderen nodig hebt. Revalidatie kan plaatsvinden in de praktijk van de oefentherapeut, maar de oefentherapeut kan ook bij jou thuis komen. Je mag zelf kiezen wat je het pretigste vindt.

Familieopstelling Aalsmeer

Familieopstelling Aalsmeer

Als jij behoefte hebt om te groeien in zelfontwikkeling en jouw persoonlijke obstakels in het dagelijks leven nu eens voorgoed te tackelen, zou je eens kunnen overwegen een familieopstelling te doen. Dit kan bijvoorbeeld bij familieopstelling Aalsmeer. Een familieopstelling helpt jou niet alleen je rol in een systeem te doorzien, het geeft je ook inzicht in jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo brengt het jouw problemen helder in beeld en geeft het je concrete handvatten voor de toekomst.

Familieopstelling

Het maken van een familieopstelling is een vorm van therapie waarbij de client helderheid wil krijgen over bepaalde invloeden of blokkades. Vaak bestaat daarbij het vermoeden dat die blokkades worden opgeworpen door een bepaalde rol die steeds maar ingenomen wordt en een patroon is geworden zonder dat die persoon zich daar bewust van was. Tijdens een familieopstelling worden andere deelnemers gebruikt die iets of iemand representeren. De deelnemer geeft deze representanten zelf een plaats in de ruimte. De representanten hoeven overigens niet altijd de betreffende personen zelf te zijn. In veel gevallen wordt gekozen voor anderen die symbool staan voor deze personen of familieleden en in sommige gevallen wordt zelfs voor voorwerpen gekozen. Uiteindelijk gaat het niet om het daadwerkelijke contact met de familieleden maar het uitvinden van de relatie die je tot deze mensen aanneemt. Zoiets kan dus ook aan het licht komen door voorwerpen in een ruimte te plaatsen.

Sessie

Tijdens de sessie die volgt onderzoekt de deelnemer zijn of haar relatie tot de representanten. Op die manier komen er knopen en stagnaties aan het licht die hebben geleid tot blokkades in het leven van de deelnemer. Het gaat dan om onverwerkte gevoelens die het resultaat zijn van bepaalde gebeurtenissen. Deze onverwerkte gevoelens hebben zich vervolgens als een patroon doorgezet in het leven van dit individu en voor disbalans gezorgd. Door middel van deze sessies kan er met behulp van de therapeut geschoven worden in de verhoudingen die bestaan tussen de deelnemer en de verschillende representanten. Hierdoor kan soms de balans in het leven van de deelnemer hersteld worden en kan er heling ontstaan.

Blijvend effect

Bij veel deelnemers aan een familieopstelling is een blijvend effect waar te nemen. Door zich bewust te worden van de relaties binnen een bepaald systeem wordt een deelnemer zich bewust van zijn of haar patronen. Daarbij stelt een dergelijke opstelling een deelnemer ook in staat om binnen dit systeem een andere rol op te pakken. Zo leert iemand met meer vertrouwen bepaalde contacten en relaties tegemoet te treden. Het is daarom voor veel mensen ook een ontdekking van het echte zelf. Er ontstaat meer persoonlijke kracht en balans in het leven. Ben jij op zoek naar die balans, dan is een deelname aan een familieopstelling zeker de moeite waard.